Esame viena
70x30 cm., šamotas.
2008 m.
Kūrėjas yra mumyse, o mes esme- jame. Simbolis- begalybės ženklas.

Džiuljeta.
grįžti