Marso sodai
5 dalys, 50x28 cm., šamotas.
2007 m.

Gvidas.
grįžti