Virš debesų
prizai. h- 20 cm., molis, glazūros.
2007 m.

Gvidas.
grįžti