Atsivėrimas
40x40 cm., šamotas.
2006- 2010 m.

Gvidas.
grįžti