Galia sugryžta
h - 75 cm., molis, glazūros.
2010 m.

Žmogus mažai žino apie jame slypinčias galias. Simbolis- žinių kristalas.
Džiuljeta.
grįžti