„Ruzgos“ keraminė plastika židiniui
Namas Vilniuje.
160x60 cm, h- 40 cm., šamotas.

Pajūrio gamtos formų interpretacija.
Gvidas.
Arch. A. Gudelis.
grįžti