šamoto keramika židiniui
butas Vilniuje.
120x120x35 cm., šamotas.

Kūrinio plastiką padiktavo bute išlikę autentiški lubų plafono fragmentai.
Džiuljeta ir Gvidas.
Arch. A. Gudelis.
grįžti