„Vasarvidis“ keraminė kompozicija ant stiklo
Butas Vilniuje
150 x78 cm, molis, glazūros, polistereno plokštė
1998 m.

Vasarvidis:
Vaiski diena. Karšta. Nei debesėlio.
Džiuljeta.
grįžti