taurė
H- 52 cm.,molis, glazūros.
Iš ciklo „Lietaus belaukiant“.

Džiuljeta.
grįžti