baseinėlio keramika su kriokliu.
namas Vilniuje
320x91cm, h- 63 cm.
2009 m.
Laisvame augmenijos fone reikėjo griežtesnės, geometrinių formų keramikos. Tautinių motyvų pageidavo užsakovai.

Džiuljeta ir Gvidas.
Arch. A. Lozuraitienė.
grįžti